Continuïteit van Informatievoorziening

Bij het thema ICT gaat het om de continuïteit van de informatievoorziening. De technische en informatie technische continuïteit zijn hierbij randvoorwaarden het gaat ons om de continuïteit in het gebruiken en kunnen gebruiken van informatie voor het operationeel en besturingsproces.

Actueel

Actueel binnen dit thema is een pilot waarbij naast de gebruikelijke interne validiteit van een informatiesysteem, ook een expliciete externe validatie binnen de bedrijfscontext wordt geïmplementeerd in een informatiesysteem Deze expliciete externe validatie moet de controle procedures in het kader van o.a. SOX aanzienlijk verminderen terwijl gelijktijdig de operationele complexiteit wordt verminderd en de management informatie wordt verbeterd.

Zie ook: