Het rijbewijs: halen of winnen?

MSNP heeft in de periode 2003 tot 2005 samen met Verkeerscollege Brunen uit Enschede onderzoek gedaan naar de rijopleiding voor de personenauto. Brunen heeft de resultaten voor zover mogelijk gebruikt om haar rijopleiding verder te verbeteren. Het onderzoek heeft een aantal opvallende resultaten opgeleverd, enkele van deze resultaten en inzichten zullen wij puntsgewijs presenteren.

  1. Slechte en/of foute stuurtechnieken ontstaan in het begin van de rijopleiding. De eerste oriëntatieles blijkt vaak de bron te zijn van hardnekkige fouten in de bediening van het voertuig.
  2. Een goede stuurbediening en een goede bediening van de pedalen zijn gedeeltelijk afhankelijk van de lichaamsbouw van de bestuurder. Een stuurmethode waarbij de polsen niet worden gedraaid en een zithouding waarbij maximale remdruk kan worden getrapt zijn bruikbare aanvullingen op de bestaande rij-instructie.
  3. Het toetsen van de rijvaardigheid van een kandidaat (het rijexamen) is eigenlijk slecht mogelijk. Bij het rijexamen moeten zowel vaardigheden als verkeersinzicht gelijktijdig worden beoordeeld. Deze totaal verschillende beoordelingsnormen zijn in de praktijk minder eenvoudig te meten en toetsen. Je kunt stellen dat het huidige rijexamen onvoldoende discriminerend is.
  4. Het zou de voorkeur hebben om de rijopleiding in drie fase te scheiden:
    1. Een fase die gaat over het aanleren van de bediening van een personenauto op een afgesloten terrein. Deze fase wordt afgesloten met een eerste toets / examen vergelijkbaar met de het examen voertuigbeheersing voor het motorexamen.
    2. Na het halen van de toets voertuigbeheersing en het behalen van het theorie-examen kan de kandidaat beginnen met het opleidingsdeel verkeersdeelname. Deze module wordt afgesloten met een examen vergelijkbaar met het huidige rijexamen.

Na het behalen van het rijexamen mag de kandidaat onder restricties zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Na enkele maanden en voldoende rijervaring (afgelegde kilometers) gaat de kandidaat op voor het definitieve examen. Als de kandidaat blijk geeft van adequaat verkeersinzicht en acceptabel verkeersgedrag vervallen de restricties.

Zie ook: