Bouwen & wonen

Het onderzoeksthema bouwen en wonen is een breed thema waarbij zowel aandacht is voor het fysieke bouwproces als voor het gebruik van de gebouwen en de woningen. Een derde aspect is het beleid van de overheid t.o.v. het bouw- en woonproces.

Actueel

In 2007 heeft MSNP de resultaten van het Woning Onderzoek Nederland 2006 (WoON2006) geanalyseerd voor een grote gemeente. In 2008 ligt de focus op het uit bestaande gemeentelijke bestanden bouwen van een monitorings- en rapportagesysteem om woningmarkt- en huisvestingsbeleid te ondersteunen. Het doel is een actueel overzicht te hebben dat aansluit bij de resultaten en onderzoeken zoals WoON2006 en het komende WoON2009.

Zie ook: