Meer over MSNP

MSNP is een adviesbureau actief op het gebied van management en ICT. Wat MSNP uniek maakt is dat wij een eigen onderzoeksafdeling hebben die niet direct gekoppeld is aan de commerciële activiteiten.

Natuurlijk zijn er raakvlakken tussen de advisering en het onderzoek en vaak ontstaan onderzoeksactiviteiten vanuit adviestrajecten maar het meest opvallende is dat onze medewerkers een probleem ook echt een interessante uitdaging vinden. Een systematische en wetenschappelijke benadering van en voor de problemen in de praktijk, maar gelijktijdig ook bewust een commercieel adviesbureau want als de klant er voor moet betalen moet zij met de resultaten ook wat kunnen. Hoe wij tot de resultaten komen is dan iets minder van belang. MSNP past dan ook het beste bij niet-standaard problemen of bij een niet-standaard situatie.

De samenhang tussen mensen, kennis en technologie

Organisaties zijn een combinatie van de mensen die er werken, de aanwezige kennis en de gebruikte technologie. In dit onderzoeksprogramma gaat het om de vraag hoe deze combinatie resulteert in de output van de organisatie.

Lineaire informatieverwerking

In het thema lineaire informatieverwerking gaat het om de keten die begint met waarnemen en dataverzameling tot het op basis van specifieke waarde en normen nemen van een beslissingen.

Zie ook: